Масла Mobil

Exxon Mobil е един от най-старите петролни производители започнал дейност още през 1882 година. Те се превърнаха в една от най-мощните в света акционерна нефтохимическа компания с международно участие.

Те започват дейност още преди 125 години като фирма за дистрибуция на керосин в САЩ,а днес оперират в повечето страни в света и произвеждат масла стимулиращи развитието на транспорта, енергетиката, смазочните материали, като осигурява нефтохимическата продукция за производството на хиляди потребителски стоки.

????? Mobil1- ????? ?????

Exxon Mobil разполагат с водеши в отрасъла мощности за добив и преработка на суров петрол и природен газ, така те са един от най-големите производители и търговци на нефтопродукти на международния пазар.

Химическата им компания също се нарежда на челни позиции в световен мащаб,освен това компанията извършва и технологически разработки, прилагайки научни постижения и иновации, за да предложат по-добри, по-безопасни и екологично по-чисти енергодобивни технологии.

Exxon Mobil освен с масла са водеща компания във всички сектори на енергийната и нефтохимическата индустрия, като притежават производствени мощности и продават продукция в повечето страни в света и извършват геоложки проучвания на нефтени и газови находища в шест континента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>